Destinasyon ve Kent Markalaması – Turkey (Haziran, 2016)

5

Türkiye’de markalama alanındaki ilk think-and-do-tank olma özelliği taşıyan, bununla birlikte ilk kurulduğu andan itibaren bugünün ve geleceğin marka uzmanlarının, özellikle Türkiye’nin yüksek katma değerli bir ekonomiye geçişi sürecine yönelik çalışmalar üretmesini hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi BAU Branding Innovation (BB!) markalama merkezi; Destination Branding and Place Making (Destinasyon Markalama ve Mekan Oluşturma) yuvarlak masa toplantısı programını değerli katkılarıyla gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Programı çerçevesinde, New York Üniversitesi Profesörleri Sayın Tülin Erdem ve Selçuk Şirin, Türkiye’nin önde gelen marka danışmanı Sayın Güven Borça’nın sunumlarıyla, katılımcılara Türkiye’nin markalama alanında yaşamış ve yaşamakta olduğu sorunlar aktarılacak, değerli yerel yönetim uzmanlarının yönettiği kentsel imaj çalışma örnekleri birlikle tartışılacak ve bununla birlikte bu sorunsalların çözümlerinin birlikte üretildiği bir platform yaratılacaktır.

Tarih: 14 Haziran 2016 Saat: 10.00 – 14.00
Yer: BAU Beşiktaş Senato

For further information please contact:
Zeynep Yener, BBI Marketing Executive
Office: 0 (212) 381 54 04
Email: zeynep.yener@bau.edu.tr